Въпроси

Как се провеждат сесиите?

В лична среща или по Skype в удобно време. Чрез Skype може да провеждаме срещите си независимо къде се намираме - в друг град, в чужбина, на ваканция, като в същото време сме на комфортно за нас място, спестявайки време и разходи за пътуване.

Каква е продължителността на една сесия?

Продължителността на една коучинг сесия е около 60 мин, но разбира се това е процес и е възможно понякога да продължи малко по-дълго от предвиденото, за да бъде завършен.

Какви ще са темите на сесиите?

И аз нямам представа! Знам за какво може би ще говорим на първите ни две сесии и евентуално още една по-нататък. Би било непрофесионално от моя страна аз да определям темите на вашия коучинг. Темите, които ви вълнуват най-много и се нуждаят от разрешения са ваши – поставяте ги вие, когато сте готови да поработите върху тях.

Колко сесии ще са необходими?

Колкото вие решите и докато продължавате да усещате, че растете, учите и се усъвършенствате в личен, духовен или професионален план и това работи добре за вас. Необходимостта от коучинг е много индивидуална. Понякога са необходими само 1-2 сесии за разрешаването на точно определен казус. Генерално, препоръчвам на клиентите си да са готови да се ангажират за минимум 10 -12 сесии в около 4 месеца, ако желаят да сложат основите на една устойчива трансформация. Дълбокото самопознание и осъзнаване изисква време “за живот” между сесиите. Старите неработещи навици също се нуждаят от време и опит, за да бъдат заменени с нови.

Каква е цената?

Тъй като коучингът е много личен и индивидуален процес, цената му също е много индивидуална. Тя се определя от целите и продължителността на коучинг взаимодействието и е пропорционална на резултатите, които клиентът би могъл да възпроизведе в живота си. Цената ще бъде уговорена след първоначалната ни сесия, в която се уговарят и всички други детайли. Гледайте на цената на коучинга като на инвестиция в най-ценния ви ресурс, ВИЕ!

Мога ли да разчитам на поверителност?

Категорично да! В практиката си като психолог и коуч спазвам стриктно Етичния кодекс и на двете професии и ви гарантирам пълна конфиденциалност по всички нъпроси, обсъждани в професионалното ни взаимодействие.