Какво е Екзекютив коучингът и какви резултати носи на бизнеса?
image

В моята практика коучингът за лидери е бутикова услуга насочена към фокусирано в резултатите развиване на лидерството и достигане на по-високи нива на ефективното професионално представяне, увеличаване на удовлетвореността от работата, личностен растеж и бизнес развитие.

Клиенти на екзекютив коучинга са лидерите на високи управленски позиции с цел да се повишат уменията им да ръководят по ефективен начин и да се достигне до по-високи бизнес резултати. Основните теми при този тип коучинг са стратегическото мислене, изграждане и/или подобряване на организационната култура, управление на промяната, управление на конфликти, баланс работа/личен живот и др.

Мястото на върха доста често е едно самотно място. Лидерите често нямат с кого да поговорят за предизвикателствата, пред които са изправени, защото може да не бъдат разбрани, трябва да спазват конфиденциалност или се страхуват да изглеждат слаби и объркани. Бизнес коучингът е възможност да се “чуете на глас”, да вземете стола на който седите, да го дръпнете встрани и да видите оттам себе си и възможните решения в безопасното пространство на пълна конфиденциалност и подкрепа за достигане на най-високото ниво на функциониране като професионалист и човек.

Някои от най-често присъстващите теми в бизнес коучинга за лидери са:

Развиване на собствен автентичен и харизматичен лидерски стил

Стратегия, визия и мисия и ценности на компанията. В синхрон ли са с вашите лични?

Как целите на компанията да бъдат комуникирани с персонала?

Как персоналът да бъде ангажиран и мотивиран в изпълнението на целите?

Управление на времето и приоритетите

Баланс Работа / Личен живот

Управление на промяната

Ефективна мотивация и самомотивация

Взаимоотношения с парньори и колеги

Развиване на уменията за делегиране

Успешно справяне с конфликти

Ползи от екзекютив коучинга за организациите:

 • Коучингът стимулира стратегическото мислене, креативността и иновативността

 • Води до по-добро представяне и повишена лична ефективност на коучваните

 • Улеснява промяната и подпомага ефективното въвеждане на нови мениджърски стратегии, планове и инициативи

 • Води до оптимизиране на работните процеси

 • Дава конкурентно предимство и повишава възможностите за адаптация в условията на непрестанна промяна

 • Подобрена комуникация, делегиране и проследяване, които водят и до подобрени междуличностни взаимоотношения

 • Придобиване на умения за коучинг мениджърски стил и развиване на потенциала на служителите

 • Укрепва организационната култура

Допълнителни ползи от работата на лидерите с личен коуч са:

 • Развиване на уменията им за саморефлексия и анализ на опциите, които подпомагат продължаването на ученето и след като коучингът приключи.

 • Усъвършенстване на уменията им да развиват таланта на хората си с придобиването на нови менторски и коучинг умения през собствения си опит

Коучингът е сравнително нов метод и подход за развитие на човешкия потенциал. Както сочи проучване на PricewaterhouseCoopers, поръчано от Международната коучинг федерация (ICF) през 2010 г. за  работодателите, поръчали коучинг, средната възвращаемост на инвестициите от него е 700%, т.е. 7 пъти.

Коучингът фасилитира ученето и постигането на желаните резултати посредством:

 • Провокиране на по-голяма осъзнатост за организационните и бизнес процеси

 • Разширяване на перспективите и търсене на нови възможности за действие.

 • Идентифициране на силните страни и областите, в които има нужда от учене и усъвършенстване и върху какво е най-важно да се обърне внимание по време на коучинга.

 • Планиране, поставяне на цели и развитие на ефективен коучинг план съвместно с клиента. На първоначалнията етап се определят желаните резултати, които трябва да са постижими, измерими, ясно дефинирани, с поставени срокове. Следващата стъпка е да се планират действията, необходими за постигането им. При необходимост и промяна в ситуацията плана и сроковете може да се ревизират и актуализират спрямо новите обстоятелства

------------

ЗА МЕН

Иванина Захариева - Дипломиран лайф и екзекютив коуч, психолог и бизнес консултант по организационно поведение. Президент на Sofia Coaching Support Group под егидата на Noble Manhattan Coaching. Професионалното ми портфолио включва опит в различни области - управление на човешки ресурси и подбор на персонал, коучинг на мениджъри за развитие на лидерски потенциал, психологическо консултиране, консултиране и коучинг в областта на личната и екипна ефективност, организационното и личностното развитие.

През последните години се занимавам предимно с бутиково консултиране в развитието на лидерство, фокусирано към подобряване на резултатите и коучинг за максимално ефективно представяне, лайф и екзекютив коучинг, екипен коучинг в организациите.

 

Ivanina Zaharieva – High Achievers' Life & Executive Coach ۰ www.ivanina.bg

Сподели