Организационно Консултиране

Бутиково организационно консултиране, насочено към максимални резултати ефективност в бизнеса. Диагностика на процесите, човешкия капитал, управлението и комуникацията в организацията. Изготвяне на анализ с конкретни препоръки и план за действие за оптимизацията им и постигане на синергия в организацията.

Сподели