Бизнес коучинг за лидери

Коучингът за лидери е бутикова услуга насочена към фокусирано върху резултатите развиване на лидерството и достигане на по-високи нива на ефективното професионално представяне, увеличаване на удовлетвореността от работата, личностен растеж и кариерно развитие.

Мястото на върха доста често е едно самотно място. Лидерите често нямат с кого да поговорят за предизвикателствата, пред които са изправени, защото може да не бъдат разбрани, трябва да спазват конфиденциалност или се страхуват да изглеждат слаби и объркани. Бизнес коучингът е възможност да се “чуете на глас”, да вземете стола на който седите, да го дръпнете встрани и да видите оттам себе си и възможните решения в безопасното пространство на пълна конфиденциалност и подкрепа за достигане на най- високото ниво на функциониране като професионалист и човек.

Някои от най-често присъстващите теми в бизнес коучинга за лидери са:

 • Разкриване на лидерския ви потенциал
 • Развиване на собствен автентичен и харизматичен лидерски стил
 • Стратегия, визия и мисия и ценности на компанията. В синхрон ли са с вашите лични?
 • Как целите на компанията да бъдат комуникирани с персонала?
 • Как персоналът да бъде ангажиран и мотивиран в изпълнението на целите?
 • Управление на времето и приоритетите
 • Баланс Работа / Личен живот
 • Управление на промяната
 • Ефективна мотивация и самомотивация
 • Взаимоотношения с парньори и колеги
 • Развиване на уменията за делегиране
 • Успешно справяне с конфликти

Сподели