Коучинг за по-високи постижения

Съсредоточен е върху подобряване на представянето, уменията и личната ефективност, които трябва да се придобият, за да се случи това. Негови клиенти са професионалисти, които искат да достигнат по-високи резултати, да достигнат по-бързо поставените си цели или организации, които заявяват необходимостта от тази услуга и инвестират в развитието на служителите си, синхронизирайки го с организационната визия.

Сподели