Екзекютив коучинг

Клиенти на екзекютив коучинга са лидерите на високи управленски позиции с цел да се повишат уменията им да ръководят по ефективен начин и да се достигне до по-високи бизнес резултати. Основните теми при този тип коучинг са стратегическото мислене, изграждане и/или подобряване на организационната култура, управление на промяната, баланс работа/личен живот и т.н.

Сподели